Warning: The magic method QodeInstagramApi::__wakeup() must have public visibility in /home/httpromelife/domains/romelifestylecoaching.nl/public_html/wp-content/plugins/qode-instagram-widget/lib/qode-instagram-api.php on line 90

Warning: The magic method Bridge\Shortcodes\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /home/httpromelife/domains/romelifestylecoaching.nl/public_html/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/lib/shortcode-loader.php on line 27
Privacy statement » Rome

PRIVACY STATEMENT

Inleiding

ROME Lifestyle Coaching verwerkt persoonsgegevens. U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Met deze gegevens gaan we uiteraard zorgvuldig om. In dit privacy statement vindt u informatie over hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Verduidelijkt met voorbeelden. In dit privacy statement geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ROME Lifestyle Coaching. Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Type gegevensVoorbeelden van deze gegevens
Directe of indirecte identificerende gegevensNaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, etc.
Bijzondere persoonsgegevensGezondheidsgegevens, zoals lichaamssamenstelling, bloeddruk, etc.
Vastlegging van gesprekken, chatopnamen, vastlegging e-mailsGesprekken per e-mail, whatsapp of telefoon.

Hoe komen we aan deze persoonsgegevens?

We ontvangen alle gegevens omdat u deze persoonlijk aan ons geeft. Bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek, tijdens wekelijks e-mail contact, etc. Ook kunnen we gegevens ontvangen van partijen waar we mee samenwerken.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

OnderdeelWelk doel wordt hier beschreven
4aVoor de uitvoering van onze opdracht
4bVoor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
4cVoor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
4dVoor de uitvoering van bedrijfsprocessen
4eVoor statistische doeleinden
  1. ROME Lifestyle Coaching verwerkt uw privacygegevens met als doeleinde u te helpen uw fitness- en gezondheidsdoeleinden te kunnen realiseren. Aan de hand van uw gezondheidsgegevens, evaluatiegesprekken, e-mail verkeer en overige communicatievormen worden onze diensten uitgevoerd en voortdurend aangepast en bijgesteld. Tevens gebruiken we uw gegevens t.b.v. het opstellen van facturen.
  2. Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren, verbeteren we onze producten en diensten voortdurend. Dit doen we voor u, onszelf, onze zakelijke partners en/of andere partijen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld e-mail verkeer, reeds behaalde resultaten etc. t.b.v. trainingsdoeleinden.
  3. We verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over een product of dienst die mogelijk interessant voor u is. Ook kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om onze zakelijke relatie met u te beheren, bijvoorbeeld door uw voorkeur vast te leggen wanneer u naar een bijeenkomst komt.
  4. Als dienstverlener vinden we het belangrijk en is het noodzakelijk dat we een goed overzicht hebben van onze klant- en zakelijke relaties.
  5. We mogen uw persoonsgegevens ook verwerken als dit nodig is voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen. In die gevallen zullen we, als dat mogelijk is, uw gegevens ook eerst anonimiseren of pseudonimiseren.
    We zullen in geen geval – zonder uw toestemming – (bijzondere) persoonsgegevens delen met derden.

Heeft u recht op inzage van uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie of verwijdering van de gegevens. Daarnaast heeft u altijd het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van deze gegevens in te trekken. Tevens mag u te allen tijden een klacht indienen bij de relevante privacy toezichthouder als naar uw mening niet volgens de wet gehandeld wordt omtrent het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Verwijdering van uw gegevens

Deze gegevens zullen maximaal 5 jaar bewaard worden, zodat eventuele gegevens en resultaten uit het verleden in de toekomst gebruikt kunnen worden voor extra diensten. Mocht u wensen dat de gegevens na afloop van ons traject worden verwijderd dan kunt u dit te allen tijde schriftelijk of per e-mail aan te vragen.

Extra

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. Alle informatie die wij verwerken zal direct van u, als klant afkomstig zijn. Wij zullen geen informatie opvragen/gebruiken van derden.